ДИКС 2001 ООД - ЯМБОЛ
  - КЛОН СОФИЯ
- КЛОН ПЛОВДИВ
- КЛОН ЯМБОЛ
- КЛОН БУРГАС
- КЛОН ВАРНА
 
ЧАСТ ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ:

 
ПРОЕКТИРАНЕ
ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ
Цялостно изграждане на фотоволтаични паркове до 20 MW:
- Изградени фотоволтаични паркове до 20 MW
- В момента изграждаме фотоволтаичен парк от 2 MW
в землището на община Стралджа, обл. Ямбол

ЕЛЕКТРО - СТРОИТЕЛСТВО
- Вилни селища
- Хипермаркети
- Хотели
- Бензиностанции
- Заводи / Цехове
- Електропроводи - 20 kV
- Мрежи ниско напрежение.
- Трафопостове(включително АС част) - зидан, мачтов, КТП, БКТП.
- Кабели високо, средно и ниско напрежение.
- Изнасяне измерването на елекрическа енергия на границата на собсвеността
- Електро-части на подстанции и възлови станции
АБОНАМЕТНО ПОДДЪРЖАНЕ
ТЪРГОВИЯ С КАБЕЛИ И ЕЛЕКТРО-ОБОРУДВАНЕ
 
Последни проекти:

Спортен център - Балнеохотел
Спортно - възстановителен център с 5 звезден хотел и футболен стадион - гр. Поморие
Хипермаркети "Kaufland"
Хипермаркет "Kaufland" - гр. Русе
Хипермаркет "Kaufland" - гр. Ямбол
Вилно селище
Вилно селище "Райска Градина"
Бензиностанции Лукойл
Бензиностанции Лукойл
Palfinger
Завод на Palfinger - Австрия
Вилно селище "Виниярдс"
Вилно селище - с. Каблешково
Изградени хотели
Изградени хотели
 
 
 
ISO 9001:2008
EN ISO 9001:2008
BS EN ISO 9001:2008

Системата за управление на качесвото
на "ДИКС 2001" ЕООД е одобрена от

Lloyd`s Register Quality Assurance Limited
 
"ДИКС 2001" ЕООД е редовен член на

КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
и е вписано в Регистъра на КСБ под №280044
MAIL SERVERcuskey