ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕРТИФИКАТА

Версия на сертификата 3 (0x2)
Сериен номер на сертификата 13666 (0x3562)
Сертификатът е валиден от: May 10 10:19:59 2006 GMT
Сертификатът е валиден до: May 10 10:19:59 2007 GMT
Пълни данни (DN) за CA-то издало сертификата C=BG
ST=Sofia
L=Sofia
O=Bankservice PLC - BULSTAT U 000640954
OU=B-Trust
CN=B-Trust Operational CA - Universal Electronic Signature
Address=41 Tzar Boris III blvd.
POK=1612
emailAddress=ca3@b-trust.org
Phone=+359 2 9 215 100
Пълни данни (DN) за автора и титуляра на сертификата C=BG
ST=ul.'Rakovski' 1A et.4 st.410,Yambol
PK=8600
EGN=6008279042
L=Yambol
O=EOOD 'DIKS 2001'
OU=Professional Certificate - UES
OU=SR:resh.789/26.05.99 po f.d.422/1999 na YaOS
OU=BULSTAT:128056432
CN=Dimitar Atanasov Stoyanov
title=Upravitel:resh.315/13.02.2006 po f.d. 422/1999 na YaOS
Address=k-s 'Vazrajdane' bl.68 vh.V ap.15,Yambol
POK=8600
emailAddress=diks_2001@b-trust.org
Phone=(+359 46) 66 41 10
Алгоритъм на подписване на сертификата от CA-то, издало сертификата sha1WithRSAEncryption
Алгоритъм по който е генериран публичният ключ на сертификата rsaEncryption
Дължина на публичния ключ на сертификата 1024 bit
Модулът на публичния ключ на сертификата
00:8b:c6:4a:c8:3c:40:2f:3b:cb:ee:28:60:32:61:
47:0f:bc:4e:39:7f:15:5a:d0:c4:66:17:75:d7:7b:
d5:c2:d2:e5:87:7c:44:6f:b2:07:f1:36:88:04:48:
a0:d6:63:56:59:e8:4d:6f:fd:a6:78:c9:d9:f3:2e:
9d:d0:f3:74:c6:3b:66:4d:de:c2:e4:e9:c2:ef:88:
9d:03:90:9a:f0:10:27:a3:e8:f0:a6:c4:9d:dd:fe:
e9:d1:22:95:2f:14:bd:3d:fc:e6:2b:11:06:79:eb:
37:e9:04:7b:cf:d5:95:e6:0c:95:8f:74:87:8b:67:
34:31:40:14:bf:00:18:ae:17
Експонента на публичния ключ на сертификата 65537 (0x10001)
X509v3 Идентификатор на CA-то издало сертификата (keyid) 9E:FF:AD:69:C1:56:0C:66:62:6A:07:F0:05:88:7E:75:EC:96:FE:78
X509v3 Идентификатор на автора и титуляра на сертификата 3C:26:E2:7E:77:16:95:30:E2:8E:0B:BE:25:A8:10:36:D2:2A:74:AF
X509v3 Тип на използване на сертификата critical
X509v3 Използване на сертификата Digital Signature, Non Repudiation, Key Encipherment, Data Encipherment, Key Agreement
X509v3 Допълнително използване на сертификата TLS Web Client Authentication, E-mail Protection, IPSec End System, IPSec Tunnel, IPSec User, 1.3.6.1.5.5.8.2.2
X509v3 Алтернативно име на CA-то издало сертификата URI:http://www.b-trust.org/ca3
X509v3 Място от което може да се получи актуалната версия на CRL-а на сертификата URI:http://www.b-trust.org/repository/ca3/crl/b-trust_ca3_oper.crl