История на фирмата.
1996 г. - създадена e фирма “Елстрой” ЕООД
2001 г. - същата е обособена в “ДИКС 2001” ЕООД
Предмет на дейност.
Проучване, проектиране, строителство и поддържане на ел.уредби и електро съоръжения до 400 kV, заводски и битови електроинсталации. Изграждане на АС част на всички видове трафопостове. Изграждане на графични информационни системи в областта на електроенергетиката и улично осветление Търговия с кабели, проводници, осветителни тела, ел. съоръжения и електроматериали.
Фирмена политика.
Непрекъснато обучение на персонала за познаване на най-съвременните технологии и материали
Използването на горе посочените технологии и материали при консултации, проектиране и строителство на обекти
Коректно и професионално отношение към инвеститори и клиенти
Постоянно обновяване на асортимента на предлаганите стоки
Създаване на нови контакти с водещи в света производители на електроматериали и технологии в електроенергетиката
Професионално обслужване на чужди ел. съоръжения и уредби.
Механизация и транспорт.
- Пътнически и товарни микробуси и леки автомобили
- Оборудвани за ремонт по ЕП И МрНН кабели Ср И НН и Електромерни табла
- Високопроходими товарни автомобили

- Свръхвисоко проходими
- Автовишки
- Мини Багери.

E-mail: office@diks2001.com