Бензиностанции

Бевзиностанция “Лукойл” Сливен 1
Бевзиностанция “Лукойл” Сливен 2
Бензиностанция “Лукойл” гр. Приморско
Бензиностанция “Лукойл” с. Атия
Бензиностанция “Лукойл” с. Каблешково
Бевзиностанция фирма “ТИВА”

На тези обекти фирмата е изградила:
1.Реконструкция на електропроводи за захранване на трафопостове захранващи бензиностанциите
2.Трафопостове и кабели средно напрежение към тях
3.Кабели ниско напрежение за захранване на главни разпределителни табла
4.Вътрешни електроинсталации
5.Външни захранвания на съоръжения и осветление
6.Електротабла

ПРОЕКТИРАНЕ
ЕЛЕКТРО - СТРОИТЕЛСТВО
- Вилни селища
- Хипермаркети
- Хотели
- Бензиностанции
- Заводи / Цехове
- Електропроводи - 20 kV
- Мрежи ниско напрежение.
- Трафопостове(включително АС част) - зидан, мачтов, КТП, БКТП.
- Кабели високо, средно и ниско напрежение.
- Изнасяне измерването на елекрическа енергия на границата на собсвеността
- Електро-части на подстанции и възлови станции
АБОНАМЕТНО ПОДДЪРЖАНЕ
ТЪРГОВИЯ С КАБЕЛИ И ЕЛЕКТРО-ОБОРУДВАНЕ
Спортен център - Балнеохотел
Спортно - възстановителен център с 5 звезден хотел и футболен стадион - гр. Поморие
Хипермаркети "Kaufland"
Хипермаркет "Kaufland" - гр. Русе
Хипермаркет "Kaufland" - гр. Ямбол
Вилно селище
Вилно селище "Райска Градина"
Бензиностанции Лукойл
Бензиностанции Лукойл
Palfinger
Завод на Palfinger - Австрия
Вилно селище "Виниярдс"
Вилно селище - с. Каблешково
Изградени хотели
Изградени хотели