27.01.2004 - РУСО - Ямбол

ОБЕКТИ ИЗПЪЛНЕНИ ОТ ФИРМАТА:

ТРАФОПОСТОВЕ:
Комплектен трансфоматорен пост\КТП\ за захранване цех за безалкохолни напитки-Русе
Зидан трафопост 1х630 kVA за захранване на РУСО гр. Ямбол
Мачтов трафопост за ферма Толбухинско.
Бетонен комплектен Трансфоматорен пост гр. Варна
Мрежа ниско напрежение, изпълнена с изолирани проводници гр. Сливен

РЕКОНСТРУКЦИЯ МРЕЖИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И ИЗНАСЯНЕ ЕЛ.ИЗМЕРВАНЕТО НА ГРАНИЦАТА НА СОБСТВЕНОСТТА
“Електроразпределение” гр. Сливен
Мрежа НН гр.Сливен
Мрежа НН с.Тополчане
“Електроразпределение” гр. Ямбол
Мрежа НН кв.”Каргон” гр. Ямбол
Мрежа НН к-с”Възраждане”
Мрежа НН кв.”Търновски”
Кооперативен пазар Ямбол
Главни и етажни табла Централна градска част гр. Ямбол

ЗАВОД НА ”PALFINGER” - Австрия
Кабели средно и ниско напрежение
Кабелна тръбна мрежа
Трафопостове 3х1000 kVA
Вътрешно цехови шинни системи
Резервирания на захранванията
Главни и разпределителни цехови табла
Осветителни инсталации на цехове
Заземителни и гръмоотводни инсталации
Захранване на машини и съоръжения
Административна сграда

ЗЕЛЕНЧУКОВА БОРСА гр. Сливен
изпълнена по програма “САПАРТ” с немски проект и технологии
Кабелни захранвания
Цехови захранвания
Парково и улично осветление
Вътрешни инсталации и осветление
Административна сграда

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗАХРАНВАНЕ И ТРАФОПОСТ НА ГРЪЦКО –БЪЛГАРСКАТА ФИРМА “ЕФЕБ” Ямбол

РУСО
Кабелна тръбна мрежа и Кабели 1 kV
Вътрешни ел. инсталации и автоматика
Кабели средно напрежение и Трафопост 1х630 kVA
Кабели средно напрежение и Трафопост 1х630 kVA

ЕНЕРГИЙНО – ЕФЕКТИВНО УЛИЧНО И ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ - гр. Ямбол

Препоръки и референции