Хипермаркети "Kaufland"

XИПЕРМАРКЕТ “Кауфланд” Русе
ХИПЕРМАРКЕТ “Кауфланд” Ямбол

На тези два обекта фирма “ДИКС 2001” е изпълнила изцяло част електроинсталации включващи :
1.Трафопостове и кабели средно напрежение
2.Кабели ниско напрежение
3.Главни разпределителни и захранващи електро табла
4.Заземяване и мълниезащита
5.Осветителна инсталация включваща основно осветление , резервно, защитно и евакуационно осветление в комплект с акумулаторна батерия
6.Кабелни скари и кабелни вътрешни захранвания
7.Дизел генератор с автоматимно включване на резервата
8.Сигнална инсталация при пожар
9.Инсталация за контрол на достъпа
10.Контролно наблюдателна инсталация за състоянието
11.Видиоразговорна и озвучителна инсталация
12.Антенна инсталация
13.UPS инсталации за компютърната мрежа включваща два UPS
14. КРУ
15.Окабеляване на кибернетична инсталация за управление на процесите
16.Видио контролна инсталация
ХИПЕРМАРКЕТИ НА ФИРМА “ВИЛТОН”

В тези хипермаркети са изпълнени една част от дейностите изпълнени в хипермаркетите на “ Кауфланд”
ПРОЕКТИРАНЕ
ЕЛЕКТРО - СТРОИТЕЛСТВО
- Вилни селища
- Хипермаркети
- Хотели
- Бензиностанции
- Заводи / Цехове
- Електропроводи - 20 kV
- Мрежи ниско напрежение.
- Трафопостове(включително АС част) - зидан, мачтов, КТП, БКТП.
- Кабели високо, средно и ниско напрежение.
- Изнасяне измерването на елекрическа енергия на границата на собсвеността
- Електро-части на подстанции и възлови станции
АБОНАМЕТНО ПОДДЪРЖАНЕ
ТЪРГОВИЯ С КАБЕЛИ И ЕЛЕКТРО-ОБОРУДВАНЕ
Спортен център - Балнеохотел
Спортно - възстановителен център с 5 звезден хотел и футболен стадион - гр. Поморие
Хипермаркети "Kaufland"
Хипермаркет "Kaufland" - гр. Русе
Хипермаркет "Kaufland" - гр. Ямбол
Вилно селище
Вилно селище "Райска Градина"
Бензиностанции Лукойл
Бензиностанции Лукойл
Palfinger
Завод на Palfinger - Австрия
Вилно селище "Виниярдс"
Вилно селище - с. Каблешково
Изградени хотели
Изградени хотели