Спортен център - Балнеохотел

Хотел - балносанаторум пет звезди с футболен стадион и спортна зала гр. Поморие На обекта фирмата е изпълнила външни захранвания, парково и улично осветление, вътрешни електроинсталации о оборудвания с инсталирана мощност 4 MW
Други хотели

Хотел "Холидей Инн" София (Сграда на годината 2006 - категория "Градски хотели")
Хотел “Империал “ Сл. Бряг - трафопостове и външни захранвания, кабели ниско напрежение
Хотел “Гларус” Сл. бряг - вътрешни електроинсталации|
Хотел “Посейдон” - вътрешни електрозахранвания, улично и парково осветление , електро табла
ПРОЕКТИРАНЕ
ЕЛЕКТРО - СТРОИТЕЛСТВО
- Вилни селища
- Хипермаркети
- Хотели
- Бензиностанции
- Заводи / Цехове
- Електропроводи - 20 kV
- Мрежи ниско напрежение.
- Трафопостове(включително АС част) - зидан, мачтов, КТП, БКТП.
- Кабели високо, средно и ниско напрежение.
- Изнасяне измерването на елекрическа енергия на границата на собсвеността
- Електро-части на подстанции и възлови станции
АБОНАМЕТНО ПОДДЪРЖАНЕ
ТЪРГОВИЯ С КАБЕЛИ И ЕЛЕКТРО-ОБОРУДВАНЕ
Спортен център - Балнеохотел
Спортно - възстановителен център с 5 звезден хотел и футболен стадион - гр. Поморие
Хипермаркети "Kaufland"
Хипермаркет "Kaufland" - гр. Русе
Хипермаркет "Kaufland" - гр. Ямбол
Вилно селище
Вилно селище "Райска Градина"
Бензиностанции Лукойл
Бензиностанции Лукойл
Palfinger
Завод на Palfinger - Австрия
Вилно селище "Виниярдс"
Вилно селище - с. Каблешково
Изградени хотели
Изградени хотели