Вилно селище “Райска градина” с. Влас – разгъната застроена площ 78000 м2

На обекта сме изградили:
1.Проектиране, реконструкция и демонтаж на част от въздушни електропроводи на една стълбовна линия
20 kV “Обзор” и “Елени”
2.Проектиране и изграждане на кабелна тръбна мрежа и полагане на две тройки кабели 20 kV за отпадане на двата електропровода в определен участък
3.Проектиране и изграждане на възлова разпределителна станция за преминаване на въздушните електропроводи в кабелни
4.Проектиране и изграждане на трафопостове с инсталирана мощност 4 MV – 5 броя
5.Проектиране и изграждане на кабелна тръбна мрежа и полагане на кабели 20 kV за захранване и резервиране на трафопостовете
6.Изграждане на площадкова кабелна тръбна мрежа с полагане на кабели ниско напрежение , разпределителни касети и електромерни табла за захранване на 78000 м2 на застроени площи
7.Изграждане на вътрешни електроинсталации на 35000 м2 застроена площ
8.Улично и парково осветление
Вилно селище “ВИНИЯРДС” с. Каблешково - разгъната застроена площ 38000 м2

На обекта фирмата е изпълнила проектиране, ел. монтажни и пусково наладъчни работи на 4 броя бетонни комплектни разпределителни трафопостове с обща инсталирана мощност 4200 kV ; кабели средно напрежение от ЕП 20 kV ”Партизан”до трафопостовете; кабелите средно напрежение между трафопостовете; кабелна тръбна мрежа както и кабелите ниско напрежение ; разпределителните и електромерни табла за захранване на потребители разположени на застроена площ от 38 000 м2 ; вътрешните електроинсталации на сградите
Вилно селище “Флорал роудс”

На обекта сме изградили
1.Проектиране и реконструкция на въздушен електропровод 20 kV “Партизан”
2. Проектиране и изграждане на трафопостове с инсталирана мощност 1200 kVA - 2 броя
3.Проектиране и изграждане на кабелна тръбна мрежа и полагане на кабели 20 kV за захранване на трафопостовете
4.Изграждане на площадкова кабелна тръбна мрежа с полагане на кабели ниско напрежение , разпределителни и електромерни касети
5. Улично и парково осветление
ПРОЕКТИРАНЕ
ЕЛЕКТРО - СТРОИТЕЛСТВО
- Вилни селища
- Хипермаркети
- Хотели
- Бензиностанции
- Заводи / Цехове
- Електропроводи - 20 kV
- Мрежи ниско напрежение.
- Трафопостове(включително АС част) - зидан, мачтов, КТП, БКТП.
- Кабели високо, средно и ниско напрежение.
- Изнасяне измерването на елекрическа енергия на границата на собсвеността
- Електро-части на подстанции и възлови станции
АБОНАМЕТНО ПОДДЪРЖАНЕ
ТЪРГОВИЯ С КАБЕЛИ И ЕЛЕКТРО-ОБОРУДВАНЕ
Спортен център - Балнеохотел
Спортно - възстановителен център с 5 звезден хотел и футболен стадион - гр. Поморие
Хипермаркети "Kaufland"
Хипермаркет "Kaufland" - гр. Русе
Хипермаркет "Kaufland" - гр. Ямбол
Вилно селище
Вилно селище "Райска Градина"
Бензиностанции Лукойл
Бензиностанции Лукойл
Palfinger
Завод на Palfinger - Австрия
Вилно селище "Виниярдс"
Вилно селище - с. Каблешково
Изградени хотели
Изградени хотели