ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ ОТ ФИРМАТА:

 
ПРОЕКТИРАНЕ
Фирмата Проектира:
- Електропроводи до 20 kV.
- Мрежи средно и ниско напрежение (с изолирани проводници).
- Кабели средно и ниско напрежение.
- Трафопостове и възлови станции.
- Мрежи ниско напрежение.
ЕЛЕКТРО - СТРОИТЕЛСТВО
Фирмата извършва строителство на:
- Трафопостове(включително АС част) - зидан, мачтов, КТП, БКТП.
- Електропроводи - изпълнени с голи или изолирани проводници.
- Кабели високо, средно и ниско напрежение - изпълнени с голи или изолирани проводници.
- Вътршни ел. инсталации, оборудвания и осветления - заводски, цехови , битови и административни.
- Улични и паркови осветления.
- Кабелни тръбни мрежи
- Изнасяне измерването на елекрическа енергия на границата на собсвеността
- Боядисване на Ж.Р. Стълбове
При строителството на обекти фирмата може да използва всички технологии , машини,съоръжения и материали , които предлагаме в раздел ТЪРГОВИЯ
ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ЕНЕРГИЙНО – ЕФЕКТИВНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Фирмата извършва заснемане на съществуващите елементи на осветлението, като ги нанася на Графична информационна система . След това се извършва проектирането с енерго-спестяващи осветителни тела и крушки, като се разработват няколко варианта с различни по тип осветители. Накрая фирмата има възможности за цялостно изпълнение на обекта.
ИЗПЪЛНЕН ОБЕКТ:
Енергийно - Ефективно осветление на ЦГЧ, к-си "Аврен", "Диана" и "Хале", гр. Ямбол
ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ ЗА РАБОТА ПО ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ КОМУНИКАЦИИ С ГРАФИЧНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
Фирмата извършва заснемане на електросъоръжения и улично осветление, и ги нанася на графична информационна система, разполагаща с множество справки и операции и възможности за връзка с други информационни системи
ПРОУЧВАНЕ
При поискване от възложител фирмата извършва:
- Проучване и анализ на възможностите за ел. захранване на нови или реконструирани обекти
- Проучване и анализ на всякакъв вид електроенергийни обекти
- Проучване и анализ на вътрешно заводски и битови ел. инсталации
ГРАФИЧНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
КОНСУЛТАЦИИ
Във фирмата можете да получите консултации за:
- Закон за енергетика и енергийна ефективност
- Наредба за присъединяване на потребителите
- Правилник за експлоатация на ел.съоръжения
- Правилник по техника на безопасност
- Закон за устройство на територията
- Проспекти и каталози на водещи фирми в областта на електротехнологиите и съоръженията
- Възможност и ред за захранване на потребител
- Последователност на действията от проектиране да пускане в действие на обект
- Внедряване на определени новости в експлоатацията на електросъоръженията
- Анализ състоянието на ел.уредби,съоръжения , ел.инсталации и оборудвания
- Консумация на ел.енергия и начини за нейното намаляване
АБОНАМЕТНО ПОДДЪРЖАНЕ
Фирмата извършва абонаментно поддържане на:
- Електропроводни отклонения и мрежи НН
- Различни видове трафопостове
- Електро уредби и съоръжения
- Вътрешно заводски и цехови ел. инсталации
- Улично и парково осветление
- Кабелни тръбни мрежи
Абонаментното поддържане е 24 часа в денонощието при напълно осигурени резервни материали в складовата база на фирмата. По желание на клиента можем да внедрим материалите на водещите в света производители на електро материали и съоръжения. Избора се извършва от раздел ТЪРГОВИЯ.
ТЪРГОВИЯ

ПРЕДЛАГАМЕ ПОСОБИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ НА: ЗАВОДИТЕ В ДРЯНОВО, ВАРНА, ШУМЕН, СМОЛЯН, КАЗАНЛЪК И РУСЕ, “SIMENS”, “ABB”.
ДОСТАВЯМЕ ВСИЧКО ОТ TUNGSRAM и PHILIPS - по каталог, по заявки, наличности.
ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И КРУШКИ: SYLVANIA ДОСТАВКИ ПО КАТАЛОГ
СКЛАДОВИ НАЛИЧНОСТИ
ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И АКСЕСОАРИ: HIT MEGA LUX
КАБЕЛНИ КАНАЛИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ТЯХ: "KOPOS KOLIN", "Weid - Bul"


 
ТЪРГОВИЯ
Фирмата извършва ТЪРГИВИЯ и СТРОИТЕЛСТВО на обекти със следните материали: Трафопостове и трансформатори, контакти, ключове, апартаментни табла и разклонителни кутии.
Автоматика и съоръжения
Кабелни скари и пособия за тях
Заземителни колове
Дюбели, видии и антигронови скоби
Поцинкована шина
Проводници, кабели средно и ниско напрежение
Средства за защита
Голи, изолирани проводници и арматури за тях
Ел. табла
Изолатори средно и ниско напрежение
Дискове за шлайф
Осветителни тела и крушки
Нагреватели
Автоматични прекъсвачи и разеденители
Терморегулатори
Кабелни канали и елементи за тях.

ИЗОЛАТОРИ СРЕДНО И НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ "ELPO" - Николаево
"Ник Дим" Казанлък
Турски и Руски
и АРМАТУРА ЗА ТЯХ, Българска - Крапец,
Чешка - "ELBA"
РУСКА

ИЗОЛАЦИОННИ ПРОВОДНИЦИ:
“ФИЛКАБ”
“ENSTO”
“ЕLBA

Дюбели ВИДИРА БАНЕР

АВТОМАТИКА И СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ: SIMENS, ABB, Schneider Elektrik, Lovato electrik

ПРЕКЪСВАЧИ И РАЗЕДЕНИТЕЛИ:
АВВ SIMENS ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК ЧЕШКИ, СЛОВЕНСКИ, ТУРСКИ, БЪЛГАРСКИ(НИК ДИМ, ДОБРИЧ, БАЛЧИК).

КАБЕЛНИ СКАРИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ТЯХ: ТУРИСТСТРОЙ, ЦАРАЦОВО, LukaSystem

ПРОВОДНИЦИ И КАБЕЛИ СРЕДНО И НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ:
Български ("Кабел и Ко" - Бургас, "Филкаб", "ЕMKA")
Италиански – PIRELI, Чешки - KABLO KLADNO, Полски, Турски.
При поискване можем да предоставим каталожни данни и цени на отделните производители.